فرم ها و فایل های باشگاه

 

آرایش فونت گزارش طرح پژوهشی ( پیوست ۱)  

خلاصه طرح پژوهشی خاتمه یافته ( پیوست ۳)  

دستورالعمل اجرائی تهیه گزارشات طرحهای پژوهشی  

 شناسنامه طرح  ( پیوست ۲)   

فرم پیشنهاد طرح پژوهشی باشگاه پژوهشگران جوان   

نحوه صحیح درج نام باشگاه در مقالات

 

طرح نامه برگزاری مسابقات، رویدادها و المپیادهای علمی (جهت دانلود فایل فرم های مربوطه، کلیک نمایید)

طرح نامه برگزاری مسابقات، رویدادها و المپیادهای علمی داخل کشور (جهت دانلود فایل فرم های مربوطه، کلیک نمایید)

 

آیین نامه حمایت از فعالیت های پژوهشی استادیاران جوان - بنیاد ملی نخبگان استان گیلان

آخرین ویرایش۱۱ آبان ۱۳۹۸