مرکز محاسبات شیمیایی

 

نام حوزه: معاونت پژوهشی (دانشکده علوم پایه)

نام و نام خانوادگی: مریم حسابی

شرح وظایف: آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی تجزیه- مرکز محاسبات شیمیایی- آزمایشگاه مهندسی شیمی ( همکاری با اساتید جهت انجام بهتر کارهای تحقیقاتی دانشجویان کارشناسی ارشد)

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

اطلاعات تماس: تلفن مستقیم: ۳۳۴۴۷۸۹۹   داخلی: ۱۰۸۵   آدرس پست الکترونیکی: m.hesaby[at]gmail.com

سوابق پژوهشی: عضو انجمن شیمی و مهندسی شیمی ایران، عضو باشگاه پژوهشگران جوان، چاپ مقالات ISI، ISC و علمی پژوهشی، شرکت در کنفرانس ملی و ارائه مقاله، همکار طرح های پژوهشی

آخرین ویرایش۱۴ تیر ۱۳۹۴