مسئول دفتر معاونت

 

نام حوزه:معاونت پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی: محمد شیرزاد

شرح وظایف: انجام امور اداری دفتر، بررسی و انجام امور مرتبط با دانشجویان درخصوص صورتجلسه دفاع و جمع آوری و دسته بندی مقالات و ثبت نمره و درخواستهای دانشجویان، انجام امور محوله

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی زبان و ادبیات فارسی

اطلاعات تماس: تلفن مستقیم: ۳۳۴۲۴۳۰۷     تلفن داخلی: ۱۱۵۲

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

نام حوزه

معاونت پژوهش و فناوری                               

نام و نام خانوادگی

علی دلپسند 

پست سازمانی

کارشناس امور پژوهشی (توسعه فناوری)

آخرین مدرک تحصیلی

کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی

شرح وظایف

راهنمایی و پاسخگویی مراجعه کنندگان- جوابگویی ارتباطات تلفنی و نجام امور فاکس- نگهداری اسناد و مدارک- تنظیم جلسات و ملاقات ها- انجام امور اداری و دفتری- ابلاغ دستورات معاونت محترم حوزه و پیگیری آن- تهیه و ارائه گزارش از رویدادها و مسائل مهم حوزه- اجرای برنامه های عملیاتی براساس دستورالعمل های معاونت- انجام امور طرح های ارسالی از ستاد هماهنگی و دیگر دانشگاه ها- هماهنگی در برگزاری جلسات و همایش ها و انجام امور محوله

اطلاعات تماس

تلفن داخلی:   1152- تلفن مستقیم: 33424307

آدرس پست الکترونیکی

A.delpasand24@gmail.com

   

 

   

   

   

   

   

   

 
آخرین ویرایش۲۰ مرداد ۱۳۹۹