آزمایشگاه حفاظت گیاهان

 

نام حوزه: معاونت پژوهش وفناوری

نام و نام خانوادگی:  امیر حسین دارابی

شرح وظایف:

همکاری با اساتید در برگزاری دروس عملی ، تهیه مواد شیمیایی و مصرفی لازم برای برگزاری دروس ، رسیدگی به تجهیزات ازمایشگاه و آماده نگه داشتن دستگاه ها برای اجرای دروس عملی ، همکاری در طرح های پژوهشی ، رسیدگی به امور داخلی آزمایشگاه ، تهیه لیست خرید دستگاه ها و مواد مصرفی ،کمک به انجام پایان نامه دانشجویی برای دانشجویان کارشناسی ارشد زراعت و باغبانی

 آخرین مدرک تحصیلی:  کارشناسی مهندسی کشاورزی (زراعت واصلاح نباتات

اطلاعات تماس: داخلی ۱۲۱۰     آدرس پست الکترونیکی:amir_darabi53[at]yahoo.com 

  سوابق اجرایی: 

۱-مسئول آزمایشگاه گیاهشناسی از تاریخ ۱۳۷۹ لغایت ۱۳۸۳

 ۲- مسئول آزمایشگاه های گیاهپزشکی ، زراعت  واصلاح نباتات و حفاظت   گیاهان از تاریخ ۱۳۸۳ تا کنون

سوابق پژوهشی:

کتاب‌ چاپ شده

بهزاد کاویانی- حمید صادقی- امیرحسین دارابی تالیف :گیاهشناسی عملی (تشریح) ناشر:انتشارات سینا رایانه ،جهرم ۱۳۸۳

 

طرح‌های پژوهشی

۱- همکار طرح پژوهشی با عنوان بررسی میزان تحمل به سرما در چهار رقم کیوی از طریق پارامتر نشت یونی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت سال ۱۳۸۹ (پایان یافته)

۲- همکار طرح پژوهشی با عنوان بررسی ساختار تشریحی وریخت شناسی اندام های رویشی و زایشی گیاه سوسن چهل چراغ-دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت سال ۱۳۸۸(پایان یافته)

۳- همکار طرح پژوهشی با عنوان اثر سطوح مختلف مصرف فسفر وپتاسیم بر مقدار پروتین های گلایسنین و بتا کونگلایسنین دانه سویا –دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت سال ۱۳۸۴

۴- همکار طرح پژوهشی با عنوان بررسی تنوع ژنتیکی قارچ Bipolaris .sppبا استفاده از PCR  -دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت سال ۱۳۸۳(پایان یافته)

۵- همکار طرح پژوهشی با عنوان جداسازی قارچ های همراه گونه های سوروف وبررسی ویژگیهای بیولوژیکی آن- دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت سال ۱۳۸۹ (پایان یافته)

عضویت در انجمن‌های علمی

۱- انجمن زراعت واصلاح نباتات ایران

۲- سازمان نظام مهندسی کشاورزی

۳- عضو هیات تحریریه مجله علوم زراعی استرالیا  سال ۲۰۰۷- ۲۰۰۸ 

همایش‌های داخل کشور

۱- محمد داداش بیگی،وحید رضاخانی، مروارید پشتدار،امیر حسین دارابی،علیرضا مسرور باعنوان مقایسه اثر بی حسی موضعی گیاه میخک  ومحلول لیدوکائین در سطح پوست پد سگ ،شانزدهمین کنفرانس سراسری وچهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران ،دانشگاه فردوسی مشهد سال ۱۳۸۹

۲- محمد نقی پاداشت دهکائی،داود هاشم آبادی،امیرحسین دارابی،افشین احمدی حصار ،سارا غفاری،سید حسین سیدی،مرتضی افضلیان ،با عنوان حفظ منابع ژنتیکی سوسن چهل چراغ با نگهداری ژرم پلاسم در ازت مایع واستفاده از روش های کپسوله کردن-آب برداری وکپسوله کردن-شیشه ای شدن ،هفتمین کنگره علوم باغبانی ،دانشگاه صنعتی اصفهان سال ۱۳۹۰

همایش‌های خارج از کشور

۱- بهزاد کاویانی- محمد نقی پاداشت دهکایی- امیر حسین دارابی ، علی رفیع زاده-بهناز رحمتی"The Anatomical Properties of Endemic Lilium Ledebourii (baker) Bioss. (Liliaceae) species" به سیزدهمین سمپوزیوم و نمایشگاه بین‌المللی بیوتکنولوژی: تحت عنوان:"BIOTECHNOLOGY for the Sustainability of "Human Society (چاپ در Journal of BIOTECHNOLOGY 1365: 5269-5275, 2008)، دالیان کشور چین، به عنوان یکی از همکاران طرح، 17-12 اکتبر سال 2008.

مقالات ISI

۱- بهزاد کاویانی- محمد رضا صفری مطلق- محمد نقی پاداشت دهکایی- امیر حسین دارابی- علی رفیع زاده "Cryopreservation of Lily [Lilium Ledebourii (Baker) Bioss] Germplasm by Encapsulation-Dehydration" چاپ در مجله:International Journal of Botany 4 (4): 491-493, 2008

۲- بهزاد کاویانی - محمد نقی پاداشت دهکایی- امیر حسین دارابی– علی رفیع زاده –بهناز رحمتی"Anatomical Properties of Endemic Lilium Ledebourii (baker) Bioss. (Liliaceae) species" چاپ در مجله:  International Journal of Botany 4 (1): 62-66, 2008

۳- اردشیر خارابیان –امیر حسین دارابی  characterization of some chromosomal aberrations in regenerated rice plants (Oryza sativa)  چاپ در مجله plant cell, Tissue and organ culture (2005)83/161-168

۴- اردشیر خارابیان- امیر حسین دارابی An efficient method for identifying all chromosome pairs of Veronica persica and other rare plants with small size chromosomes چاپ در مجله گیاهشناسی آمریکا سال 2004

۵- بهزاد کاویانی- محمد نقی پاداشت-داود هاشم آبادی-امیر حسین دارابی Cryopreservation of Lilium ledebourii (Baker)Bioss by Encapsulation-vitrification and in vivo media for planting of germplasms  چاپ در مجله American-Eurasian J.Agric &Environ Sci ,8(5):556-560 2010

۶- بهزاد کاویانی –امیرحسین دارابی-وحید رهنما رودپشتی In vitro conservation of genetic resource of Tea (Camellia sinenesis L.CV.100) using storage of germplasms (Embryonic Axes and shoot tips)in Cryopreservation conditions چاپ در مجله Annals of biological Research 2012,3(7):3541-3546

 

آخرین ویرایش۱۲ خرداد ۱۳۹۴