رئیس اداره آزمایشگاهها

نام حوزه: معاونت پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی: دکتر حسین صفری

 

 

شرح وظایف:

 

 

رشته تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد: معماری، دانشگاه امام خمینی(ره)

رشته تحصیلی مقطع دکتری: معماری، دانشگاه UTM مالزی

اطلاعات تماس: داخلی:   ۱۰۹۰              مستقیم: ۳۳۴۲۴۰۹۶-۰۱۳         آدرس پست الکترونیکی: hossein.safari@iaurasht.ac.ir

 

 

سوابق اجرایی: 

 

 

سوابق پژوهشی: 


 

آخرین ویرایش۱۲ تیر ۱۳۹۸