تماس با ما

اطلاعات تماس حوزه معاونت پژوهشی

آدرس: رشت- دروازه لاکان- پل تالشان - مجتمع آموزشی امام خمینی(ره)

 

نام قسمت

نام مسئول

شماره داخلی

آزمایشگاه تحقیقات شیمی آلی

 

 

آزمایشگاه جغرافیا

خانم کوچکی نژاد

۱۱۳۸

آزمایشگاه رایانه

آقای ابر اهیم زاده

۱۱۲۹

آزمایشگاه زیست شناسی

آقای صفری

۱۰۸۳

آزمایشگاه شیمی آلی

خانم پورمحمد

۱۱۵۶

آزمایشگاه شیمی تجزیه

خانم شعبان زاده

۱۰۸۵

آزمایشگاه شیمی تجزیه و شیمی فیزیک

خانم شعبان زاده

۱۱۱۳

آزمایشگاه شیمی معدنی

خانم مستشاری

۱۰۸۴

آزمایشگاه فیزیک

آقای مهدوی

۱۱۴۶

آزمایشگاه فیزیک پایه 2 هسته ای

خانم مرادمند

۱۰۸۸

آزمایشگاه فیزیولوژی

 

۱۰۸۲

آزمایشگاه میکرو بیولوژی

آقای مسرور و خانم پورخلیلی

۱۰۸۰

امور پایان نامه

آقای نوروزی

۱۱۰۹

انجمن های علمی و ادبی و دفتر مجله

خانم نوعی

۱۱۷۶

باشگاه پژوهشگران جوان

خانم دکتر دلیلی

۱۰۹۸

دبیرخانه پژوهشی

خانم  تهوری

۱۱۰۵

دفتر معاون پژوهشی

آقای شیرزاد و آقای دلپسند

۱۱۵۲- ۱۱۲۵

کارشناس پژوهش

خانم ها راستجو و غمگسار

۱۱۳۲-۱۱۷۷

کتابخانه

                                                      

خانم ها ریاضی- جعفرزاده- دافچاهی

۱۰۶۲

آقایان موسوی-لطفی- پورمحسن

۱۰۶۰- ۱۲۸۴

مدیر پژوهشی

آقای دکتر گلشاهی

۱۱۶۵

 

 

                                   

آخرین ویرایش۱۸ مهر ۱۳۹۶