فرم های پژوهشی اعضای هیات علمی

فرم های پژوهشی اعضای هیات علمی

فرم فعالیت های پژوهشی برای دریافت پژوهانه(گرنت) سال ۱۴۰۰

فرم طرح پژوهشی فردی سه ساله    

فرم پیشنهاد طرح پژوهشی  

شناسنامه طرح پژوهشی(فرم الف)  

فرم رزومه مجری/ مدیر و همکاران طرح پژوهشی  

فرم قرارداد اجرای طرح پژوهشی (آخرین بروز رسانی دی ماه ۹۸)

فرم قرارداد اجرای طرح پژوهشی ( مخصوص علوم پزشکی) آخرین بروز رسانی دی ماه ۹۸

فرم قرارداد طرح های برون دانشگاهی (پرکردن فرم شناسنامه طرح پژوهشی همراه با فرم قرارداد طرح های برون دانشگاهی الزامی است.)

چهارچوب تنظیم گزارشات طرحهای تحقیقاتی(توجه: لطفا نوع گزارش اعم از دوره ای یا نهایی در قسمت بالایی گزارش درج گردد.)

فرم شناسنامه مقاله

فرم شناسنامه کتابهای پیشنهادی

فرم اطلاعات و تعهد فروش کتاب

فرم شرکت در کنفرانسهای خارجی

فرم تعهد متقابل فصلنامه واحدها و نویسندگان مقاله

فرم قرارداد حق نظارت بر طرح های پژوهشی

فرم تعهد و تایید تشویقی مقاله

فرم سخنرانی مربوط به نتایج طرح های پژوهشی (دی ۹۹)   

--------------------------------

مدارک کد اخلاق اعضای هیات علمی

فرم های کد اخلاق(پکیج کامل شامل کلیه فرم ها) جدید  به روز رسانی در 29 تیر 1400

--------------------------------

  • لازم است افراد متقاضی سفر برای تکمیل فرم های مربوطه به دفتر مدیریت محترم حراست دانشگاه مراجعه نمایند

 

 

آخرین ویرایش۲۹ تیر ۱۴۰۰