فرم های پژوهشی دانشجویان دکتری تخصصی

فرم های پژوهشی دانشجویان دکتری تخصصی پژوهش محور

فرم های پژوهشی دانشجویان دکتری تخصصی

جهت مشاهده مدارک مورد نیاز اساتید مدعو (هیات علمی غیر از واحد رشت) جهت استاد راهنما، مشاور و داور (اینجا) کلیک کنید(علاوه بر ارائه مدارک ذکر شده در این برگه فرم شماره ۲، درخواست استاد خارج از دانشگاه جهت راهنمایی و مشاوره نیز الزامی می باشد)        

شناسنامه مقالات دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

فرم الف   

فرم درخواست دفاع از پروپوزال رساله دکتری  

فرم درخواست پیش دفاع از  رساله دکتری   

فرم درخواست دفاع از رساله دکتری   

فرم درخواست تصویب موضوع رساله­ ی دکترای تخصصی

فرم ارزیابی مدیریت پژوهش پایان نامه دکترای تخصصی 

فرم شماره ۷

فرم ارزشیابی جلسه دفاع ار رساله دکتری تخصصی   

فرم انصراف از ارائه مقاله

فرم ب دانشجویان دکتری   

 

دعوتنامه جلسه دفاع

فرم صورتجلسه دفاع از پیشنهاد رساله دکتری     

فرم صورتجلسه پیش دفاع دکتری         

صورتجلسه دفاع از رساله دکتری    

فرم اعلام نظر داور به منظور انجام پیش دفاع از رساله دکتری تخصصی    

فرم اعلام نظر داور به منظور انجام دفاع از رساله دکتری تخصصی    

تعهدنامه اصالت پذیرش مقاله  

فرم اعلام نظر داور دکتری

فرم تحویل نسخه های رساله دکتری

نامه به داوران و ناظر

فرم محاسبه حق الزحمه اساتید مدعو برای پرداخت حق الزحمه پایان نامه یا رساله

روال انجام کار رساله دکتری

چگونگی ارزیابی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای و رساله دکترای تخصصی (PhD) با در نظر گرفتن امتیازهای تشویقی برای دستاوردهای پژوهشی

دستورالعمل نگارش و تدوین پایان نامه های کارشناسی ارشد(M.Sc./M.A) و رساله دکتری (ph.D)

(جدید) دستورالعمل نگارش و تدوین پایان نامه تحصیلات تکمیلی (به روز رسانی شده در مرداد ۹۸)

مدارک مورد نیاز جهت تحویل پایان نامه به کتابخانه مرجع

 

 

آخرین ویرایش۱۶ مرداد ۱۳۹۸