کتابخانه تحصیلات تکمیلی

 

نام حوزه: معاون پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی: سکینه ریاضی

شرح وظایف: انجام امور کتابخانه (شامل ثبت کتابها، انجام فهرست نویسی کتاب فارسی، لاتین، عربی و مرجع، ورود اطلاعات کتابها به رایانه)، پاسخگویی دانشجویان در میز امانت؛ تهیه آمار کتابهای فارسی و لاتین

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی کتابداری

اطلاعات تماس: داخلی: ۱۰۶۲

سوابق اجرایی: ۱ سال کتابخانه زمین شناسی کشور، ۲۱ سال کتابخانه واحد

 

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><<><><><><><><><><>

نام و نام خانوادگی:طاهره جعفرزاده

شرح وظایف: انجام امور کتابخانه شامل ثبت کتاب، پاسخگویی به میزامانت دانشجو، تهیه گزارش ماهانه کارکرد نیروی دانشجویی، ثبت نام اعضاء، صدور کارت کتابخانه و...

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی زبان انگلیسی

اطلاعات تماس: داخلی: ۱۰۶۲   آدرس پست الکترونیکی:  saeideh225[at]yahoo.com

سوابق اجرایی: ۱۰ سال مسئول آموزش زبان انگلیسی، ۶ سال همکاری در کتابخانه

 

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><<><><><><><><><><>

آخرین ویرایش۱۱ مهر ۱۳۹۵