مدیر پژوهش و فناوری

مدیرکل امور پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

نام و نام خانوادگی: نصراله زیرک گوشلوندانی                                                                

آدرس: رشت- پل تالشان- مجتمع آموزشی امام خمینی (ره)

آدرس پست الکترونیک: zirak@iaurasht.ac.ir

شماره تماس:   تلفن مستقیم  01333445463          تلفن داخلی  1165

سوابق تحصیلی

ردیف

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

دانشگاه محل تحصیل

مقطع تحصیلی

سال ورود

سال اخذ مدرک

۱

کارشناسی

زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان 1370 1374

۲

کارشناسی ارشد

زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 1374 1377

۳

دکتری(PhD)

زبان و ادبیات فارسی پیام نور تهران 1381 1390

سوابق پژوهشی: 

چاپ مقاله، چاپ کتاب

مشاهده سوابق پژوهشی درGoogle Scholar

 

سوابق  اجرایی:

   مدیر گروه ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

   مسئول امور پایان نامه های دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

   رئیس هیات مدیره بنیاد فردوسی شاخه گیلان

 

گروه آموزشی: زبان و ادبیات فارسی

محل خدمت: دانشکده علوم انسانی

مرتبه علمی:
استادیار

پایه: 15

آخرین ویرایش۲۹ شهریور ۱۳۹۹