کتابخانه دانشکده کشاورزی

نام حوزه: معاون پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی: بهروز پورمحسن

شرح وظایف: ثبت کتاب، پایان نامه، تهیه کارت عضویت دانشجویان، انجام کارهای امانت کتاب، انجام کارهای مربوط به کتابفروشی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی حسابداری

اطلاعات تماس: داخلی: ۱۲۸۴

سوابق اجرایی:

-رئیس تدارکات شرکت عطاردیان در شهر صنعتی

- رئیس دفتر معاون آموزشی، پژوهشی و دانشجویی از سال ۷۲ الی ۸۴

- کارشناس خدمات آموزشی از سال ۸۵ الی ۸۶

- مسئول کتابخانه دانشکده کشاورزی و مسئول کتابفروشی دانشگاه از سال ۸۷ تاکنون

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><<><><><><><><><><>

آخرین ویرایش۱۱ مرداد ۱۳۹۹