کارشناس صدور کد و نظارت دانشجویان کارشناسی ارشد

نام حوزه: معاون پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی: بهرام نوروزی

شرح وظایف: کدینگ پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا، خارج نمودن فرم ب، کنترل صورتجلسات دفاع و تحویل به کارشناس رشته مربوطه، ثبت نمره مقاله در صورتجلسه دفاع، پاسخ به مراجعه کننده و امورات محوله

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد علوم سیاسی

اطلاعات تماس: داخلی:   ۱۱۰۹

E-Mail:thesis@iaurasht.ac.ir

سوابق اجرایی:

- از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۶، کتابدار کتابخانه مرکزی

- از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹، مسئول دفتر معاونت پژوهش و فناوری

- از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲، کارشناس انتشارات علمی

- از سال ۱۳۹۲ تاکنون، کارشناس دفتر امور پایان نامه ها

سوابق پژوهشی:

۱- چاپ مقاله ای با عنوان (جایگاه جمهوری اسلامی ایران در سازمان کنفرانس اسلامی در روابط بین الملل) در مجموعه مقالات همایش بین الملی اسلام و روابط بین الملل در سال ۱۳۸۹

۲- چاپ مقاله ای با عنوان (تروریسم سایبری تهدیدی نوین علیه امنیت ملی) به شکل پوستر در پنجمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران در سال ۱۳۹۱

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

نام و نام خانوادگی: صریرا صفری

شرح وظایف:

- اخذ کد برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا

- خارج کردن فرم ب

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی- کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

اطلاعات تماس: داخلی:  ۱۱۰۹  آدرس پست الکترونیکی: Guilan_7[at]yahoo.com

سوابق اجرایی: از سال ۱۳۹۰ تاکنون کارشناس حوزه پژوهشی

آخرین ویرایش۱۶ مهر ۱۳۹۶