کارشناس مقالات علمی

نام حوزه

معاونت پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی

سیده مریم کریمی

پست سازمانی

کارشناس امور پژوهشی

آخرین مدرک تحصیلی

کارشناس ارشد مهندسی برق - قدرت

شرح وظایف

کارشناس مدیریت سامانه متمرکز آمار و اطلاعات پژوهشی (سماپ) دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان و واحدرشت 

و ارسال آمار و اطلاعات مربوط به حوزه پژوهشی به معاونت های مختلف و یا سازمان های دیگر در صورت نیاز

و پیگیری گزارش شش ماهه اول و شش ماهه دوم دانشجویان دکتری پژوهش محور جهت تنظیم صورتجلسه تایید و یا عدم تایید دانشکده ها و گروه ها

و انجام امور متفرقه دیگر

اطلاعات تماس

تلفن داخلی:   1109                            تلفن مستقیم: 33424075

آدرس پست الکترونیکی

eng.m_karimi@yahoo.com

سوابق اجرایی

از سال84 الی 93 کارشناس گروه مهندسی برق واحد لاهیجان

از سال 93 الی 96 کارشناس پژوهش واحد رشت

از سال 96 الی 98 کارشناس گروه دکتری و ارشد حقوق واحد لاهیجان

از سال 98 تا کنون کارشناس پژوهش واحد رشت

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

نام و نام خانوادگی: آمنه غمگسار

شرح وظایف: دریافت مقالات اعضای هیات علمی و ثبت در بانک اطلاعات مربوطه و پرداخت جایزه تشویقی به مقالاتی که مشمول جایزه می شوند مطابق بخشنامه های سازمان مرکزی و انجام امور اداری، جمع آوری نهایی گزارش کلیه مقالات و ثبت آنها در CD به صورت گزارش سه ماهه و ارسال آن به سازمان مرکزی جهت تایید نهایی، دریافت کلیه پروپوزال های کارشناسی ارشد و دکتری با صورتجلسات مربوطه و بررسی آنها و ثبت کردن در شورای پژوهشی واحد جهت تایید نهایی و ارسال آنها به دفتر امور پایان نامه ها جهت اخذ کد، ارسال آمار و اطلاعات مربوط به حوزه پزوهشی به معاونت های مختلف یا سازمان های دیگر درصورت نیاز و انجام امور متفرقه دیگر.

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

اطلاعات تماس: داخلی: ۱۱۳۲

سوابق اجرایی: چاپ چند مقاله در همایش های داخلی کشور

آخرین ویرایش۱۹ مرداد ۱۳۹۹