بخشنامه های پژوهشی

 

- بخش نامه های پژوهشی:

موضوع بخشنامه

شماره بخشنامه

تاریخ بخشنامه

 معیارها و شاخص های اعتبارسنجی کنفرانس های خارجی    
 لیست همایش های مورد تایید    
 شرکت اعضای هیات علمی دانشگاه در همایش های بین المللی معتبر خارج از کشور(۹۳/۲/۲۴) ۷۳/۳۸۶۷۳ ۹۳/۲/۲۴
 فهرست نشریات معتبر وزارت علوم آذر۱۳۹۷   آذر ۹۷
 ٰفهرست نشریات معتبر وزارت بهداشت مرداد ۱۳۹۶   مرداد ۹۶
 فهرست مجلات معتبر دانشگاه آزاد اسلامی (مجلاتی که به هر دلیل عدم اعتبار آنها شناسایی نشده است) به روز رسانی خرداد ۹۸ - خرداد ۹۸
 فهرست نشریات دارای رتبه علمی-پژوهشی، علمی-ترویجی و مجلات نمایه شده در پایگاه های Thomson Reuters(ISI-JCR,ISI-ESCI,ISI-Listed) Scopus   شهریور۹۷
 فهرست مجلات جدید Scopus - -
 فهرست نشریات ISI W.O.S 2018    
 فهرست نشریات Scopus 2018 - -
 فهرست مجلات معتبر ۲۰۱۷ proquest - -
 فهرست نشریات نامعتبر و جعلی خارجی از سوی وزارت علوم - اسفند ۹۶
 فهرست مجلات نامعتبر و جعلی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تیر ۹۸ - تیر ۹۸
 فهرست مجلات و انتشارات جعلی و نامعتبر- دانشگاه آزاد اسلامی خرداد ۱۳۹۸ - خرداد ۹۸
 مجلات جعلی- دانشگاه شهید بهشتی تهران - بهمن ۹۵
 مجلات نامعتبر دانشگاه شهید بهشتی   بهمن ۹۵
 روش ارزیابی آموزشی و پژوهشی پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد(از ورودی نیمسال اول مهر ۱۳۹۵ به بعد) ۷۰/۳۷۸۶ ۹۶/۱/۲۸
 ساماندهی امور دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی ۷۰/۲۴۴۳۲ ۹۶/۴/۲۷
 بخشنامه دریافت کد اخلاق مربوط به پایان نامه هایی که بر روی نمونه های بالینی (نمونه های آزمایشگاهی انسانی و حیوانی) کار می کنند ۸۶/۱۹۲۴ ۹۶/۲/۲۶
 صدور مجوز دفاع برخی از رشته های خاص علوم انسانی ۷۰/۱۸۵۶ ۹۶/۱/۲۱

 فهرست مجلات مورد تایید دانشگاه به منظور اخد نمره و تسویه حساب (ماده ۴ بخشنامه ۷۰/۷۰۳۶۲ مورخ ۱۸ آذر ۹۴)

 

۹۶/۰۶/۲۰

 شیوه نامه اجرایی اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی

۷۰/۲۷۲۶۳

۹۵/۴/۱۴

 آیین نامه ایمنی استفاده از مواد شیمیایی

۷۰/۴۳۰۶۷

۹۴/۶/۲۸

 قرارداد داخلی واحد مجری با استاد راهنما و دانشجوی دکتری پژوهش محور

۷۰/۹۲۰۰۳

۹۳/۱۰/۱۷

 آیین نامه دکتری پژوهش محور

۷۰/۲۵۲۶۸

۹۳/۲/۱۰

 آئین نامه جدید طرح های پژوهشی

۷۰/۳۱۳۰۴

۹۴/۵/۱۹

 نگارش پایان نامه های کارشناسی ارشد، دکتری حرفه ای و دکتری تخصصی

۷۰/۱۴۳۷۹

۹۴/۳/۵

 آیین نامه تعداد مجاز راهنمایی و مشاوره پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد، دکتری حرفه ای و رساله های دکتری تخصصی(۹۳/۲/۱۵)

۷۳/۲۸۹۹۶

۹۳/۲/۱۵

 شیوه نامه انتشار کتاب های علمی در دانشگاه آزاد اسلامی(۹۳/۱۰/۱۶)

۸۷/۵۴۳۹۷

۹۳/۵/۲۶

 تشویق مقاله ها و آدرس دهی- متمم بخشنامه های شماره ۸۷/۳۵۲۶۷۶ و ۸۷/۲۵۴۲۶ درباره ی آدرس دهی مقالات مستخرج از پایان نامه ارشد و رساله  دکتری تخصصی و شیوه نامه تشویق مقاله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی- آذرماه  ۱۳۹۳

۷۰/۸۱۲۴۸

۹۳/۹/۱

 بخشنامه هزینه تهیه برنامه کسب و کار مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان و تجهیز آزمایشگاه ها و کارگاه های آموزشی(۱۳۹۲/۶/۲)

۵۵۸۸۵/ص/۹۳

۹۳/۶/۲

 آیین نامه و دستورالعمل برگزاری همایشهای علمی - پژوهشی دانشگاه (۱۳۹۳/۴/۹)

۷۳/۶۹۵۹۳

۹۳/۴/۹

 بخشنامه استفاده بهینه از ظرفیت اعضای هیات علمی برای راهنمایی و مشاوره دانشجویان تحصیلات تکمیلی(۹۳/۳/۲۵)

۷۳/۶۰۱۰۱

۹۳/۳/۲۵

 پشتیبانی و تشویق از ثبت اختراعات دانشجویان و استادان دانشگاه های ایران(۹۳/۳/۲۵)

۸۱/۶۰۰۰۳

۹۳/۳/۲۵

 آخرین بخشنامه محاسبه نمره پایان نامه / رساله (با در نظر گرفتن نمره مقاله) (۹۲/۱۱/۳۰)

۷۳/۳۹۷۱۵۸

۹۲/۱۱/۳۰

 چگونگی ارزیابی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای و رساله دکترای تخصصی(PHD) با در نظر گرفتن امتیازهای تشویقی برای دستاوردهای پژوهشی(۹۲/۱۰/۲۲)

۷۳/۳۵۲۶۸۱

۹۲/۱۰/۲۲

 شیوه نامه تشویق مقاله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی (۹۲/۱۰/۲۲)

۸۷/۳۵۲۶۷۶

۹۲/۱۰/۲۲

 بخشنامه نویسنده مقالات مستخرج از پایان نامه ها و رساله های تحصیلات تکمیلی(۹۲/۹/۹)

۷۳/۲۹۹۹۲۰

۹۲/۹/۹

 بخشنامه استاد داور پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای (۹۲/۸/۱۲)

۷۳/۲۶۸۵۵۹

۹۲/۸/۱۲

 بخشنامه حذف استاد مشاور از پایان نامه های کارشناسی ارشد {مشاور و داور ممتحن (خارجی) پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری}

۷۳/۱۵۲۹۵۴

۹۲/۵/۲۴

 ارسال مدارک نشریات علمی به صورت الکترونیکی به سایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

-

-

 آیین نامه طرح های تحقیقاتی حوزه پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی 

۸۶/۱۵۶۰۹ ۹۶/۱۱/۱۷
 متمم بخشنامه تشویق مقالات ۶۸۶۵۱/۷۳/ص/۹۶ ۹۶/۱۱/۲
 بخشنامه ممنوعیت پذیرایی اجباری و تهیه هدیه در جلسات دفاع از پایان نامه ۷۰/۶۳۲۸۰ ۹۷/۱۰/۱۶
 بخشنامه دستورالعمل ساماندهی برگزاری جلسات دفاع در نیمسال اول ۹۸-۹۷ ۷۰/۶۷۷۷۸ ۹۷/۱۱/۳
 بخشنامه راه اندازی سامانه پژوهشیار دانشگاه آزاد اسلامی ۷۰/۱۳۶۰ ۹۸/۱/۲۱
 بخشنامه معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص ملاک ارزشیابی مجلات حوزه علوم پزشکی جهت چاپ مقالات علمی محققان دانشگاه آزاد اسلامی  ۸۶/۳۲۳۵ ۹۸/۴/۹
 شیوه نامه اجرای چهارمین دوره طرح حمایت از هسته های دانشجویی مساله محور ۳۲۳/ص/۹۸ ۹۸/۴/۲۶
 راهنمای کشوری اخلاق در انتشار آثار پژوهشی  معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  ۸۶/۷۷۸۹ ۹۸/۶/۲۶
 لیست مجلات دارای اعتبار پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی (به روز رسانی شهریور ۹۸)   ۹۸/۶/۲۶
 لیست مجلات جعلی و بی اعتبار پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی (به روز رسانی شهریور۹۸)   ۹۸/۶/۲۶
  طرح نامه برگزاری مسابقات، رویدادها و المپیادهای علمی داخل کشور (باشگاه پزوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی) ۴۸۰/ص/۹۸ ۹۸/۷/۸
  طرح نامه برگزاری مسابقات، رویدادها و المپیادهای علمی خارج از کشور (باشگاه پزوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی) ۴۸۰/ص/۹۸ ۹۸/۷/۸
 

 

 

آخرین ویرایش۱۴ مهر ۱۳۹۸