بخشنامه های پژوهشی

 

- بخش نامه های پژوهشی:

موضوع بخشنامه

شماره بخشنامه

تاریخ بخشنامه

روش ارزیابی آموزشی و پژوهشی پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد(از ورودی نیمسال اول مهر ۱۳۹۵ به بعد) ۷۰/۳۷۸۶ ۹۶/۱/۲۸
ساماندهی امور دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی ۷۰/۲۴۴۳۲ ۹۶/۴/۲۷
فهرست مجلات معتبر ۲۰۱۷ proquest - -

فهرست نشریات Scopus 2018

- -
مجلات جعلی- دانشگاه شهید بهشتی تهران  

بهمن ۹۵

مجلات نامعتبر دانشگاه شهید بهشتی - بهمن ۹۵   بهمن ۹۵
فهرست نشریات معتبر وزارت بهداشت مرداد ۱۳۹۶  

مرداد۹۶

فهرست نشریات معتبر وزارت علوم اردیبهشت ۱۳۹۷  

اردیبهشت ۹۷

فهرست نشریات علمی دارای اعتبار خرداد ۱۳۹۶ -

خرداد ۹۶

فهرست نشریات  بی اعتبار از سوی دانشگاه آزاد اسلامی  

دی ۹۶

فهرست مجلات نامعتبر و جعلی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  

تیر ۹۷

معیارها و شاخص های اعتبارسنجی کنفرانس های خارجی    
بخشنامه دریافت کد اخلاق مربوط به پایان نامه هایی که بر روی نمونه های بالینی (نمونه های آزمایشگاهی انسانی و حیوانی) کار می کنند ۸۶/۱۹۲۴ ۹۶/۲/۲۶
شرایط دفاع از رساله دکترای تخصصی در رشته های خاص علوم انسانی ۷۰/۱۸۵۶ ۹۶/۱/۲۶

فهرست نشریات نامعتبر و جعلی خارجی از سوی وزارت علوم

-

اسفند ۹۶

بخشنامه برگزاری همایش کارآفرینی و دستیابی به موفقیت در عرصه جهانی در زمینه اقتصاد و تجارت

۷۰/۶۱۰۱۶

۹۵/۸/۲۴

فهرست مجلات مورد تایید دانشگاه به منظور اخد نمره و تسویه حساب (ماده ۴ بخشنامه ۷۰/۷۰۳۶۲ مورخ ۱۸ آذر ۹۴)

 

۹۶/۰۶/۲۰

شیوه نامه اجرایی اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی

۷۰/۲۷۲۶۳

۹۵/۴/۱۴

تفاهم نامه دانشگاه آزاد با پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری 

   

 بخشنامه امکان استفاده از تجهیزات پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

۷۰/۸۲۵۱۱

۹۴/۱۱/۳۰

لیست همایش های مورد تایید

   

آیین نامه ایمنی استفاده از مواد شیمیایی

۷۰/۴۳۰۶۷

۹۴/۶/۲۸

قرارداد داخلی واحد مجری با استاد راهنما و دانشجوی دکتری پژوهش محور

۷۰/۹۲۰۰۳

۹۳/۱۰/۱۷

آیین نامه دکتری پژوهش محور

۷۰/۲۵۲۶۸

۹۳/۲/۱۰

آئین نامه جدید طرح های پژوهشی

۷۰/۳۱۳۰۴

۹۴/۵/۱۹

نگارش پایان نامه های کارشناسی ارشد، دکتری حرفه ای و دکتری تخصصی

۷۰/۱۴۳۷۹

۹۴/۳/۵

بخشنامه مربوط به سومین جشنواره فرهیختگان

۷۰/۱۱۳۷۲۴

۹۳/۱۲/۲۵

آیین نامه تعداد مجاز راهنمایی و مشاوره پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد، دکتری حرفه ای و رساله های دکتری تخصصی(۹۳/۲/۱۵)

۷۳/۲۸۹۹۶

۹۳/۲/۱۵

شیوه نامه انتشار کتاب های علمی در دانشگاه آزاد اسلامی(۹۳/۱۰/۱۶)

۸۷/۵۴۳۹۷

۹۳/۵/۲۶

تشویق مقاله ها و آدرس دهی- متمم بخشنامه های شماره ۸۷/۳۵۲۶۷۶ و ۸۷/۲۵۴۲۶ درباره ی آدرس دهی مقالات مستخرج از پایان نامه ارشد و رساله دکتری تخصصی و شیوه نامه تشویق مقاله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی- آذرماه  ۱۳۹۳

۷۰/۸۱۲۴۸

۹۳/۹/۱

بخشنامه طرح تشویقی پرداخت بخشی از شهریه ثبت نام از سوی سازمان مرکزی به کالج زبان آکسفورد

۱۷/۶۹۵۷

۹۳/۷/۱

بخشنامه گواهینامه جایگزین آزمون IELTS

۱۷/۶۹۵۸

۹۳/۷/۱

اجرای بخشنامه پژوهانه(گرنت)- بخشنامه شماره ۷۳/۳۷۲۸۱ مورخ ۹۳/۲/۲۲- معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

-

-

بخشنامه هزینه تهیه برنامه کسب و کار مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان و تجهیز آزمایشگاه ها و کارگاه های آموزشی(۱۳۹۲/۶/۲)

۵۵۸۸۵/ص/۹۳

۹۳/۶/۲

آیین نامه و دستورالعمل برگزاری همایشهای علمی - پژوهشی دانشگاه (۱۳۹۳/۴/۹)

۷۳/۶۹۵۹۳

۹۳/۴/۹

بخشنامه استفاده بهینه از ظرفیت اعضای هیات علمی برای راهنمایی و مشاوره دانشجویان تحصیلات تکمیلی(۹۳/۳/۲۵)

۷۳/۶۰۱۰۱

۹۳/۳/۲۵

پشتیبانی و تشویق از ثبت اختراعات دانشجویان و استادان دانشگاه های ایران(۹۳/۳/۲۵)

۸۱/۶۰۰۰۳

۹۳/۳/۲۵

شرکت اعضای هیات علمی دانشگاه در همایش های بین المللی معتبر خارج از کشور(۹۳/۲/۲۴)

۷۳/۳۸۶۷۳

۹۳/۲/۲۴

شیوه نامه اجرایی اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی(۹۳/۲/۲۲)

۷۳/۳۷۲۸۱

۹۳/۲/۲۲

آخرین بخشنامه محاسبه نمره پایان نامه / رساله (با در نظر گرفتن نمره مقاله) (۹۲/۱۱/۳۰)

۷۳/۳۹۷۱۵۸

۹۲/۱۱/۳۰

چگونگی ارزیابی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای و رساله دکترای تخصصی(PHD) با در نظر گرفتن امتیازهای تشویقی برای دستاوردهای پژوهشی(۹۲/۱۰/۲۲)

۷۳/۳۵۲۶۸۱

۹۲/۱۰/۲۲

شیوه نامه تشویق مقاله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی (۹۲/۱۰/۲۲)

۸۷/۳۵۲۶۷۶

۹۲/۱۰/۲۲

بخشنامه چگونگی ارزیابی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای و رساله دکتری تخصصی با در نظر گرفتن امتیازهای تشویقی برای دستاوردهای پژوهشی(۹۲/۹/۱۸)

۷۳/۳۱۱۵۶۷

۹۲/۹/۱۸

بخشنامه نویسنده مقالات مستخرج از پایان نامه ها و رساله های تحصیلات تکمیلی(۹۲/۹/۹)

۷۳/۲۹۹۹۲۰

۹۲/۹/۹

بخشنامه استاد داور پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای (۹۲/۸/۱۲)

۷۳/۲۶۸۵۵۹

۹۲/۸/۱۲

بخشنامه حذف استاد مشاور از پایان نامه های کارشناسی ارشد {مشاور و داور ممتحن (خارجی) پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری}

۷۳/۱۵۲۹۵۴

۹۲/۵/۲۴

ارسال مدارک نشریات علمی به صورت الکترونیکی به سایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

-

-

 آیین نامه طرح های تحقیقاتی حوزه پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی 

- -
 فهرست مجلات جدید Scopus - -