بخشنامه های پژوهشی

 

- بخش نامه های پژوهشی:

موضوع بخشنامه

شماره بخشنامه

تاریخ بخشنامه

 معیارها و شاخص های اعتبارسنجی کنفرانس های خارجی    
 لیست همایش های مورد تایید    
 شرکت اعضای هیات علمی دانشگاه در همایش های بین المللی معتبر خارج از کشور(۹۳/۲/۲۴) ۷۳/۳۸۶۷۳ ۹۳/۲/۲۴
 فهرست نشریات معتبر وزارت علوم آذر۱۳۹۷   آذر ۹۷
 ٰفهرست نشریات معتبر وزارت بهداشت مرداد ۱۳۹۶   مرداد ۹۶
 فهرست مجلات معتبر - دانشگاه آزاد اسلامی دی ۱۳۹۷ - دی ۹۷
 فهرست مجلات جدید Scopus - -
 فهرست نشریات ISI W.O.S 2018    
 فهرست نشریات Scopus 2018 - -
 فهرست مجلات معتبر ۲۰۱۷ proquest - -
 فهرست نشریات نامعتبر و جعلی خارجی از سوی وزارت علوم - اسفند ۹۶
 فهرست مجلات نامعتبر و جعلی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی - تیر ۹۷
 فهرست مجلات و انتشارات جعلی و نامعتبر- دانشگاه آزاد اسلامی دی ۱۳۹۷ - دی ۹۷
 مجلات جعلی- دانشگاه شهید بهشتی تهران - بهمن ۹۵
 مجلات نامعتبر دانشگاه شهید بهشتی   بهمن ۹۵
 روش ارزیابی آموزشی و پژوهشی پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد(از ورودی نیمسال اول مهر ۱۳۹۵ به بعد) ۷۰/۳۷۸۶ ۹۶/۱/۲۸
 ساماندهی امور دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی ۷۰/۲۴۴۳۲ ۹۶/۴/۲۷
 بخشنامه دریافت کد اخلاق مربوط به پایان نامه هایی که بر روی نمونه های بالینی (نمونه های آزمایشگاهی انسانی و حیوانی) کار می کنند ۸۶/۱۹۲۴ ۹۶/۲/۲۶
 صدور مجوز دفاع برخی از رشته های خاص علوم انسانی ۷۰/۱۸۵۶ ۹۶/۱/۲۱

 فهرست مجلات مورد تایید دانشگاه به منظور اخد نمره و تسویه حساب (ماده ۴ بخشنامه ۷۰/۷۰۳۶۲ مورخ ۱۸ آذر ۹۴)

 

۹۶/۰۶/۲۰

 شیوه نامه اجرایی اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی

۷۰/۲۷۲۶۳

۹۵/۴/۱۴

 آیین نامه ایمنی استفاده از مواد شیمیایی

۷۰/۴۳۰۶۷

۹۴/۶/۲۸

 قرارداد داخلی واحد مجری با استاد راهنما و دانشجوی دکتری پژوهش محور

۷۰/۹۲۰۰۳

۹۳/۱۰/۱۷

 آیین نامه دکتری پژوهش محور

۷۰/۲۵۲۶۸

۹۳/۲/۱۰

 آئین نامه جدید طرح های پژوهشی

۷۰/۳۱۳۰۴

۹۴/۵/۱۹

 نگارش پایان نامه های کارشناسی ارشد، دکتری حرفه ای و دکتری تخصصی

۷۰/۱۴۳۷۹

۹۴/۳/۵

 آیین نامه تعداد مجاز راهنمایی و مشاوره پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد، دکتری حرفه ای و رساله های دکتری تخصصی(۹۳/۲/۱۵)

۷۳/۲۸۹۹۶

۹۳/۲/۱۵

 شیوه نامه انتشار کتاب های علمی در دانشگاه آزاد اسلامی(۹۳/۱۰/۱۶)

۸۷/۵۴۳۹۷

۹۳/۵/۲۶

 تشویق مقاله ها و آدرس دهی- متمم بخشنامه های شماره ۸۷/۳۵۲۶۷۶ و ۸۷/۲۵۴۲۶ درباره ی آدرس دهی مقالات مستخرج از پایان نامه ارشد و رساله  دکتری تخصصی و شیوه نامه تشویق مقاله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی- آذرماه  ۱۳۹۳

۷۰/۸۱۲۴۸

۹۳/۹/۱

 بخشنامه هزینه تهیه برنامه کسب و کار مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان و تجهیز آزمایشگاه ها و کارگاه های آموزشی(۱۳۹۲/۶/۲)

۵۵۸۸۵/ص/۹۳

۹۳/۶/۲

 آیین نامه و دستورالعمل برگزاری همایشهای علمی - پژوهشی دانشگاه (۱۳۹۳/۴/۹)

۷۳/۶۹۵۹۳

۹۳/۴/۹

 بخشنامه استفاده بهینه از ظرفیت اعضای هیات علمی برای راهنمایی و مشاوره دانشجویان تحصیلات تکمیلی(۹۳/۳/۲۵)

۷۳/۶۰۱۰۱

۹۳/۳/۲۵

 پشتیبانی و تشویق از ثبت اختراعات دانشجویان و استادان دانشگاه های ایران(۹۳/۳/۲۵)

۸۱/۶۰۰۰۳

۹۳/۳/۲۵

 آخرین بخشنامه محاسبه نمره پایان نامه / رساله (با در نظر گرفتن نمره مقاله) (۹۲/۱۱/۳۰)

۷۳/۳۹۷۱۵۸

۹۲/۱۱/۳۰

 چگونگی ارزیابی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای و رساله دکترای تخصصی(PHD) با در نظر گرفتن امتیازهای تشویقی برای دستاوردهای پژوهشی(۹۲/۱۰/۲۲)

۷۳/۳۵۲۶۸۱

۹۲/۱۰/۲۲

 شیوه نامه تشویق مقاله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی (۹۲/۱۰/۲۲)

۸۷/۳۵۲۶۷۶

۹۲/۱۰/۲۲

 بخشنامه نویسنده مقالات مستخرج از پایان نامه ها و رساله های تحصیلات تکمیلی(۹۲/۹/۹)

۷۳/۲۹۹۹۲۰

۹۲/۹/۹

 بخشنامه استاد داور پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای (۹۲/۸/۱۲)

۷۳/۲۶۸۵۵۹

۹۲/۸/۱۲

 بخشنامه حذف استاد مشاور از پایان نامه های کارشناسی ارشد {مشاور و داور ممتحن (خارجی) پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری}

۷۳/۱۵۲۹۵۴

۹۲/۵/۲۴

 ارسال مدارک نشریات علمی به صورت الکترونیکی به سایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

-

-

 آیین نامه طرح های تحقیقاتی حوزه پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی 

۸۶/۱۵۶۰۹ ۹۶/۱۱/۱۷
 متمم بخشنامه تشویق مقالات ۶۸۶۵۱/۷۳/ص/۹۶ ۹۶/۱۱/۲
 بخشنامه ممنوعیت پذیرایی اجباری و تهیه هدیه در جلسات دفاع از پایان نامه ۷۰/۶۳۲۸۰ ۹۷/۱۰/۱۶
 بخشنامه دستورالعمل ساماندهی برگزاری جلسات دفاع در نیمسال اول ۹۸-۹۷ ۷۰/۶۷۷۷۸ ۹۷/۱۱/۳
 

 

 

آخرین ویرایش۰۷ بهمن ۱۳۹۷