مراحل چاپ کتاب در انتشارات دانشگاه

مراحل چاپ کتاب تالیف/ترجمه در حوزه انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چند نکته

تالیف کتاب

  • حداقل 15 درصد محتوای کتاب باید از یافته های صاحب اثر باشد و در مقالات معتبر به چاپ رسیده باشد.
  • همه کتاب ها باید دارای فهرست منابع در آخر کتاب باشند.
  • کتاب های تألیفی باید حتماً دارای عنوان انگلیسی نیز باشند.

ترجمه کتاب

  • برای ترجمه کتاب های لاتین، ضروری است، توسط ناشران بین المللی به چاپ رسیده باشند و حداکثر مربوط  به 5 سال اخیر باشند.
  • قبل از ترجمه کتاب های لاتین، ضروری است ابتدا نسخه اصلی در شورای گروه مطرح، سپس برای دریافت مجوز ادامه ترجمه، به شورای انتشارات واحد ارجاع داده شود و  پس از تایید شورای انتشارات، کار ترجمه آغاز گردد.
  • کتاب های با تعداد صفحات کمتر از 150 صفحه در قطع وزیری، در اولویت طرح در شورای انتشارات قرار نمی گیرند.
آخرین ویرایش۰۱ مهر ۱۳۹۹