آزمایشگاه تحقیقاتی زیست سلولی مولکولی

نام حوزه  

معاونت پژوهش و فناوری (اداره خدمات آزمایشگاهی وکارگاهی)

نام و نام خانوادگی

محمدحسین ممجد

پست سازمانی

کارشناس آزمایشگاه

دانشکده

علوم پایه

نام آزمایشگاه

تحقیقاتی زیست سلولی مولکولی

 

آخرین مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد (مهندسی شیمی – مهندسی محیط زیست)

شرح وظایف

تهیه مواد شیمیایی و مصرفی مورد نیاز، رسیدگی به تجهیزات آزمایشگاه، رسیدگی به امور داخلی آزمایشگاه، تهیه لیست خرید تجهیزات و مواد مصرفی، کمک به امور انجام پایان­ نامه ­های دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری، پیگیری و رفع مشکلات احتمالی در آزمایشگاه از قبیل تأسیسات و...

اطلاعات تماس

تلفن داخلی:  1184                             تلفن مستقیم: ----

آدرس پست الکترونیکی

    momadjed@gmail.com

سوابق اجرایی

* مسئول آزمایشگاه ­های دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

* مسئول دبیرخانه سومین سمینار پیل سوختی ایران

* مسئول دبیرخانه دومین همایش ملی روش­های نوین آموزشی

* مسئول دبیرخانه چهارمین سمینار پیل سوختی ایران

* عضو کمیته اجرایی اولین جشنواره پایان ­نامه­ های برتر

* عضو کمیته اجرایی هشتمین همایش ملی آموزش

* عضو انجمن مهندسی شیمی ایران

سوابق پژوهشی

کتاب چاپ شده:

* رسول عبداله میرزایی، محمدحسین ممجد؛ «هیدروژن: تولید، ذخیره سازی و ایمنی»؛ انتشارات دانشگاه شهید رجائی؛ تهران؛ 1388.

کتاب در دست چاپ:

* محمدحسین ممجد، فرهاد امانی­زاده؛ «اصول عملیات واحد 1 و 2»؛ انتشارات راه، تهران.

همایش ­های داخل کشور:

* رسول عبداله میرزایی، محمدحسین ممجد؛ «مطالعة سیاست‌های دولت ایالات متحدة آمریکا در نیل به اقتصاد هیدروژنی»، اولین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی؛ دانشگاه علم و صنعت ایران؛ تهران؛ 1387.

 * رسول عبداله میرزایی، محمدحسین ممجد؛ «تجهیزات جدید برای ارزیابی ایمنی وسایل نقلیه مجهز به پیل سوختی و هیدروژن»؛ سومین سمینار پیل سوختی ایران، دانشگاه شهید رجایی؛ تهران؛ 1378

* کسب عنوان دانش آموخته برتر مقطع کارشناسی ارشد مهندسی شیمی در نهمین همایش دانش آموختگان مهندسی شیمی ایران ، پژوهشگاه صنعت نفت، اسفند 1396

آخرین ویرایش۲۲ شهریور ۱۳۹۹