آزمایشگاه پراتیک

نام حوزه

معاونت پژوهش وفناوری

نام و نام خانوادگی

میترا امیرجانی

پست سازمانی

کارشناس آزمایشگاه پراتیک

دانشکده

دانشکده پرستاری و مامایی

نام آزمایشگاه

آزمایشگاه پراتیک پرستاری ، پراتیک مامایی ، موزه آناتومی و اسکیل لب

آخرین مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد روانشناسی ورزشی

شرح وظایف

ایجاد تمهیدات لازم در خصوص برگزاری کلاس ها و اجرا و برگزاری کلاس های تمرینی جهت دانشجویان

 

اطلاعات تماس

تلفن داخلی: 1223                               تلفن مستقیم: -

آدرس پست الکترونیکی

     m.amirjani47@gmail.com

سوابق اجرایی

به مدت 27 سال در حوزه آموزشی و پژوهشی سابقه کاری اینجانب می باشد .

سوابق پژوهشی

برگزاری کنفرانس نحوه ی آرام سازی بیمار حین انجام MRI

 

آخرین ویرایش۲۲ شهریور ۱۳۹۹