آزمایشگاه شیمی صنعتی

نام حوزه

معاونت پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی

سیده زهرا مستشاری

پست سازمانی

کارشناس آزمایشگاه

دانشکده

علوم پایه

نام آزمایشگاه

شیمی صنعتی

آخرین مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد

شرح وظایف

تهیه تجهیزات و درخواست و هماهنگی جهت تعمیرات دستگاههای آزمایشگاه - نگهداری و حفاظت از دستگاه های موجود.

اطلاعات تماس

تلفن داخلی:        ----                       تلفن مستقیم:----

آدرس پست الکترونیکی

     szmostashari@gmail.com

سوابق اجرایی

-

 

سوابق پژوهشی

-

آخرین ویرایش۲۲ شهریور ۱۳۹۹