تالیف

کتاب های تالیف شده انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

 

 

 

 

 

 

عنوان کتاب: کاربرد مدلسازی ریاضی

مولف: کامبیز شاهرودی

مترجم: -

ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

سال چاپ: ۱۳۹۶

تعداد صفحات: ۶۵۷

قطع کتاب: وزیری

قیمت: ۳۵۰۰۰۰ریال

 

 

این کتاب شامل ۹ فصل می باشد:

فصل اول: متدولوژی سیستم های نرم و تفکر سیستمی

فصل دوم: مدیریت علمی

فصل سوم:کاربرد تکنیک های مدلسازی چند هدفه

فصل چهارم: برنامه ریزی آمانی

فصل پنجم: فرایند تحلیل سلسله مراتبی

فصل ششم: کاربرد مدلساز ریاضی در زنجیره تامین

فصل هفتم: کاربرد مدلسازی چند هدفه در لجستیک

فصل هشتم: تحلیل پوششی داده ها

فصل نهم: الگوریتم ژنتیک