کارشناس اداره انتشارات

نام حوزه

معاونت پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی

مجتبی مساحت

پست سازمانی

کارشناس کتابخانه

آخرین مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

شرح وظایف

مسئول اداره انتشارات

تهیه و تنظیم کتابهای تالیفی و ترجمه اعضای هیأت علمی و به چاپ رساندن آنها

اطلاعات تماس

تلفن داخلی:    1060             تلفن مستقیم: 33424071 

آدرس پست الکترونیکی

    Mojtaba.masahat@gmail.com

سوابق اجرایی

کارشناس پژوهشی 5 سال - کارشناس برنامه و بودجه 5 سال - کارشناس فرهنگی 4 سال - دبیر کانون قرآن و عترت 4 سال

سوابق پژوهشی

نفر اول برگزیده همایش وقف همیشه جاری است، اداره کل اوقاف و امور خیریه با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان رودبار

 

آخرین ویرایش۲۲ شهریور ۱۳۹۹