اخبار وب سایت زیر مجموعه - آرشیو

قابل توجه اعضاء محترم هیات علمی متقاضی دریافت پژوهانه در سال ۹۴

قابل توجه اعضاء محترم هیات علمی متقاضی دریافت پژوهانه در سال ۹۴

قابل توجه اعضاء محترم هیات علمی متقاضی دریافت پژوهانه در سال ۹۴ مطابق مجوز صادر شده از طرف معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی پس از بررسی مدارک و مستندات ارائه شده متقاضیان، امکان اختصاص پژوهانه به افرادی که نام آنها در زیر آمده وجود دارد

ادامه مطلب